Foto: Heidi Rosen

Jag är reporter med lång erfarenhet av att skriva om arbetsliv, hälsa och fackliga frågor. Jag har arbetat inom dagspress, radio och fackpress.

Artiklar, dokumentationer, inläsningar eller research – hör av er och berätta vad ni behöver hjälp med. Jag har erfarenhet av att planera och genomföra seminarier.

Jag arbetar även på Hotell- och restaurangfackets tidning Hotellrevyn och på Allt om arbetsmiljö.